แจ้งฝาก

แจ้งฝากเงิน และถอนเครดิต

เงื่อนไข การฝากเงิน และถอนเครดิต

  • กรุณาทำการขอบัญชีธนาคารผ่านแบบฟอร์มทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงิน
  • เราไม่มีนโยบายเปลี่ยนบัญชีของเราทางโทรศัพท์
  • การถอนเงิน เราจะโอนเงินเข้ายังบัญชีของท่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสมาชิกเท่านั้น
แชร์เลย